PROFESYONEL YAŞAMDA BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

Katılımcılara profesyonel ve sosyal yaşamda beden dilinin etkili kullanılmasını, kişilerarası ilişkilerde, grup ilişkilerinde kontrollü davranılmasını sağlayan teknikleri öğretmeyi amaçlar.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Profesyonel Yaşamda Beden Dili Ve Etkili İletişim” eğitim  programı; katılımcılara  profesyonel  yaşamda başarılı olabilecekleri  bilgi ve beceriyi kazandırır.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları:

 • Katılımcı kendi kişisel özellikleri hakkında fikir sahibi olur.
 • Katılımcı kendi ve iletişim arkadaşının beden dili sinyalleri hakkında fikir sahibi olur.
 • Katılımcı güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder.
 • Kişisel kalite ve değişimin farkındalığını kazanır.
 • İletişimde bilginin öneminin farkına varır.
 • İletişimde ilk karşılaşmalar ve imaj ilişkisi hakkında farkındalık kazanır.
 • İletişimde kırmızı çizgilerin önemini kavrar.
 • İletişimde konsantrasyonun önemini öğrenir.
 • Otokontrollü davranışın iletişim sürecine katkısının farkına varır.
 • İletişim sürecinde kararlı olmanın ve sonuç odaklı olmanın, sabır ile ilişkisinin farkına varır.
 • Pozitif düşüncenin ve olumlama yapmanın iletişim sürecine etkisini öğrenir.
 • Etkili iletişimde özgüvenin önemini kavrar.
 • İletişimde gerektiğinde hayır demenin gerekliliğini kavrar.
 • Etkili iletişimde soğukkanlılıkla mücadelenin etkisini görür.
 • İletişim sürecinde öfkenin kontrolünün önemini anlar.
 • İçinde yaşadığınız kültür ve kültürlerarası farklılıkların iletişime etkisinin farkına varır.
 • Profesyonel yaşamda biz bilinci ve etkili iletişimin başarıya katkısını keşfeder

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 1 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Rol playing
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

 • Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya  “Profesyonel Yaşamda Beden Dili Ve Etkili İletişim”  eğitim programı  başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy ”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Her katılımcıya açık bir programdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

500₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top