Üretim ve Hizmet Kurumlarında Check-Up Uygulamaları

Neler Yapıyoruz?

Kurumun SWOT analizi yapılır.
İç tetkik yapılır.

Sonuç raporu oluşturulur.
Rapor doğrultusunda aksiyon planı önerilir.

Aksiyon planı doğrultusunda uygulama yapılır.
Uygulamalar izlenir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

Ayrıca Akreditasyon süreçlerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulur.
Kurumun eğitim ihtiyaçları belirlenerek, ihtiyaca yönelik eğitim programları tasarlanır.

İç Tetkik Talebi Ücretsizdir. Uzmanlarımız Size Kurumunuzun Mevcut Durumunu Ücretsiz Bir Şekilde Anali ve Tetkik eder.

Scroll to Top