KARAR VERME TEKNİKLERİ Eğitim PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

“Karar Verme Teknikleri  Eğitim  Programı” ;  kişilerin sağlıklı karar verebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Swiss Academy -SWİSS” tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

“Karar Verme Teknikleri Eğitim Programı” , karar verme süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilme konusunda kişilere yetkinlik sağlar.

Bu programı başarı ile tamamlayan ve eğitim sonu sınavdan yeterli notu alan katılımcıların kazanımları:

 • Karar verme tekniklerini öğrenmek
 • Karar verme ve problem çözme arasındaki ilişkiyi anlamak.
 • Ulaşılabilir hedefler koyabilmek ve bu doğrultuda uygun kararlar verebilme yeteneğini elde etmek.
 • Karar verme tekniklerini kullanabilmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2  gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • onuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Karar Verme Teknikleri Başarı belgesi”  verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

Herkese açık programdır.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır. 

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

500₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top