KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

‘’Kişisel İmaj Yönetimi Eğitim Programı’’ hayatın her alanında iletişimin temelini destekleyen konu olarak, kendimize, işimize ve çevremize katkı sağlayacak bakış açısının kazanılması amaçlar. Program kişilerin gerek beden dili, gerekse sergiledikleri imajla kişisel saygınlığı ve kurumsal verimliliğin artmasına yardımcı olur.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

‘’Kişisel İmaj Yönetimi Eğitim Programı’’   ile kişiler etkin iletişim ve kendilerini ifade etme konusunda yetkinlik kazanırlar.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları:

  • Katılımcılar, imaj konusunda bilgi sahibi olurlar.
  • Kişisel imajları konusunda bilgi ve beceri sahibi olurlar.
  • Kişisel imaj ve profesyonel imajın ilişkilere yönelik etkisi hakkında fikir sahibi olurlar.
  • Kişisel imaj ve profesyonel imaj ilişkisi konusunda farkındalık kazanırlar.
  • Profesyonel imaj-sektör ilişkisi, profesyonel imaj- pozisyon ilişkisi konusunda farkındalık kazanırlar.

EĞİTİM SÜRESİ: 2 gün

EĞİTİMCİLER

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

  • Konuların sözlü anlatımı
  • Slayt sunumları
  • Soru – cevap
  • Grup çalışmaları
  • Örnek vaka çalışmaları

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya ‘’Kişisel İmaj Yönetimi Eğitim Programı’’ başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy -SWİSS”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

İmajını geliştirmek isteyen her katılımcıya açık bir programdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

1100₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top