KİŞİSEL MOTİVASYON EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

“Kişisel Motivasyon Eğitim  Programı” ;  kişilerin motivasyonlarını yönetebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Kişisel Motivasyon Eğitim Programı” , kişisel motivasyonu yönetme konusunda kişilere yetkinlik sağlar.

Bu programı başarı ile tamamlayan ve eğitim sonu sınavdan yeterli notu alan katılımcıların kazanımları:

 • Motivasyonun temelleri ve modellerini öğrenmek
 • İçsel ve Dışsal Motivasyon kaynaklarını öğrenmek.
 • Kişilik ve Motivasyon İlişkisini anlamak.
 • Motivasyon tekniklerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Kişisel motivasyonu yönetebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi  1 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Kişisel Motivasyon Eğitim programı Başarı Belgesi”  verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy -SWİSS”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

Kişisel motivasyonunu sağlamak isteyen herkese açık programdır.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

400₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top