ÖFKE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

“Öfke Yönetimi Eğitim  Programı” ;  kişilerin öfke ile baş etme ve öfke yönetimi kişilerin stres ile baş etme  ve stres yönetimi  konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Swiss Academy -SWİSS” tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

“Öfke Yönetimi Eğitim Programı” , öfke ile  baş etme ve öfkeyi yönetme konusunda kişilere yetkinlik sağlar.

Bu programı başarı ile tamamlayan ve eğitim sonu sınavdan yeterli notu alan katılımcıların kazanımları:

 • Öfke nedir ve öfke kaynaklarını öğrenmek.
 • Öfke belirtilerini tanımak.
 • Öfkeyle baş etmek için etkili yöntemleri kullanabilmek.
 • Öfkeyi kontrol edebilmek ve yönetebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 1 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Öfke Yönetimi Eğitim Programı Başarı belgesi”  verilir.  Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

Öfkesini kontrol etme konusunda beceri kazanmak isteyen herkes katılabilir.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

400₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top