TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

Çalışanların, kurum kültürü ve kalitesini etkili bir biçimde müşterilere telefonda aktarabilmelerini ve etkileyici bir şirket imajı yaratabilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak.

PROGRAMIN HEDEFLER               

“Telefonda Etkili İletişim Eğitim Programı  katılımcılara hastaya hizmet sunma konularında  beceri kazandırır.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları

 • Telefon iletişiminde ses, nefes, diksiyon ve fonetik etkisini öğrenir.

Telefonda iletişim süreci nasıl işlediğini öğrenir ve beceri kazanır.

 • Telefondaki iletişim tarzları, konuşma adımları konusnda fikir sahibi olur ve beceri kazanır.
 • Dinlen-Düşün- konuş yönteminin telefon iletişimindeki önemini fark eder.
 • Soru sormanın teelfon iletişiminde ki kazançlarını fark eder ve beceri kazanır.
 • Telefonda söylenmemesi gereken yasaklı sözcükleri öğrenir.
 • Mesaj akatarımlarının önmini kavrar.
 • Telefon il eiletişimde doğru bilgi akrarımının önemini kavrar.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Rol playing
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

 • Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

 • Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Telefonda Etkili İletişim Eğitim Programıbaşarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Riccon Academy -SWİSS”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Her katılımcıya açık bir programdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

800₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top