ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ eğitim PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

“Etkili Sunum Teknikleri  Eğitim Programı”, katılımcıların etkili sunum teknikleri konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Riccon Academy -SWİSS” tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

“Etkili Sunum Teknikleri Eğitim Programı”  ile  bu konuda katılımcılara yetkinlik sağlar.

Bu programı başarı ile tamamlayan ve eğitim sonu sınavdan yeterli notu alan katılımcıların kazanımları:

 • Etkili sunum hazırlama tekniklerini öğrenmek.
 • Sunum materyallerinin hazırlanması ve sunulması.
 • Dinleyici profilleri ve davranışlarını öğrenmek.
 • Beden dili ve ses kullanımını öğrenmek.
 • Soruları karşılamak ve etkili bir şekilde cevaplama tekniklerini öğrenmek.
 • Zor dinleyicilerle baş etmeyi öğrenmek.
 • Dikkat ve ilgiyi canlı tutma tekniklerini öğrenmek.
 • Etkili bir sunum gerçekleştirebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2  gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Etkili Sunum Teknikleri  Başarı Belgesi” verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Riccon Academy -SWİSS”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLER KATILABİLİR?

Her katılımcıya açık programdır.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

1100₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top