HASTA ODAKLI HİZMET PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

Hasta ile ilgili kararların, hastanın isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla,hizmet sunucularının   gereken bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Hasta Odaklı Hizmet  Programı ”  katılımcılara hastaya hizmet sunma konularında  beceri kazandırır.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları:

 • Hizmetin tanmı öğrenirler
 • İleitşimde nasıl kazana olunur farkındalık kazanırlar.
 • Çalışan sorunun kendi sorunu oduğu konusunda farkındalık akzanır.
 • Hasat ev yakını ile ilgilenmein önemi, bden dilinin önemi konuusnda bilgi ve beceri sahibi olurlar.
 • Dinlemenin anlamak için ilk adım olduğunu öğrenirler.
 • An’ lardaki önemin farkındalığını kaznırlar.
 • İlk İzlenimin ileitşimdeki önemini fark ederler.
 • Hasta beklentileri ve memnuniyet ilişkisini öğrenirler.
 • Güleryüzün her kapıyı açabilecek güçteki sihrini fark edecekler.

 

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Rol playing
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

 • Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya  “Hasta Odaklı Hizmet  Programı ”  başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge  Swiss Academy –SWİSS onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

KİMLERKATILABİLİR?

 • Her katılımcıya açık bir programdır

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

fiyat alınız

Scroll to Top