İNSAN TANIMA VE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

Katılımcılara etkili iletişim için kendini ve iletişim arkadaşını tanıyacak bilgi ve beceriyi kazandırmak, kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, iş ve özel yaşamlarında ilişkilerini başarıyla yönetmelerini desteklemektir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“İnsan Tanıma Ve Etkili İletişim Eğitim Programı ”  katılımcılara kişilerarası iletişimde beceri kazandırır.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları:

 • Katılımcılar her insanın sahip olduğu yüz çizgilerinin aslında kişilik özelliklerini de yansıttığının farkına varacaklar.
 • Yüz okumanın ikili ilişkilerdeki önemini kavrayacaklar.
 • Ruh ahalinin mimiklere ve davranışlara yansımanı görecekler.
 • Ruh hali beden dili ilişkisinin iletişimdeki önemini kavrayacaklar.
 • Bedenin dili sinyalleri hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Jestler ve mimiklerin verdiği sinyaller hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Duruşların verdiği sinyaller hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Gözler ve bakışların iletişimdeki önemini kavrayacaklar.
 • Ses tonunum iletişimdeki etkisini öğrenecekler.
 • Kıyafetlerin ve dış görünüşün önemini kavrayacaklar.
 • Beden dilinde mesafelerin, tokalaşmaların ve oturma şekillerinin erdiği mesajların farkına varacaklar.
 • Beden dili sinyallerinin ikili ilişkileri yönetmek için ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklar.
 • Günümüzde yazılı, sözlü, sözsüz ve elektronik iletişimin bütünselliğini ve incelikleri hakkında fikir sahibi olacaklar.

 

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Rol playing
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

 • Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya  “İnsan Tanıma Ve Etkili İletişim Eğitim Programı”   başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.

 • KİMLER KATILABİLİR?
 • Her katılımcıya açık bir programdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

900₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top