KİŞİSEL ZAMAN EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

“Kişisel Zaman Yönetimi Eğitim Programı”  kişisel zaman yönetimi  konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“EduCon Center”  tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

“Kişisel Zaman Yönetimi Eğitim Programı” katılımcılara bu konuda yetkinlik  sağlar.

Katılımcıların kazanımları:

 • Kişisel zamanı etkili yönetmek.
 • Zaman tuzaklarını tanımak ve yönetmek.
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim öğelerini öğrenmek
 • Etkin Dinleme Tekniklerini öğrenmek
 • Beden Dilinin kullanımını öğrenmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 1 gün gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur.  

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Profesyonel Yaşamda  Kişisel Zaman Yönetimi Eğitim Programı”  verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “EduCon Center”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.   

KİMLER KATILABİLİR?

Zaman yönetimi konusunda beceri kazanmak isteyen herkes katılabilir.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

 

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

400₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top