problem çözme teknikleri EĞİTİMİ PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

 “Problem Çözme Teknikleri Eğitim Programı”  hem iş hem de sosyal yaşamımızın kaçınılmazı olan problem çözme konusunda kendimiz ve çevremize katkı sağlayacak  bakış açısının kazanılması amacındadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Swiss Academy” tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

“Problem Çözme Teknikleri Eğitim Programı”  ile kişilerin problem çözme konusunda yetkin olmalarını destekler.

Katılımcıların kazanımları:

 • Problemin tanımlanmasını öğrenmek.
 • Problem çözme teknikleri ile probleme yaklaşımı öğrenmek.
 • Problem Çözme tekniklerini kullanabilmek ve uygulayabilmek .
 • Problem çözme için gerekli davranış yaklaşımlarını sergileyebilmek.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 1 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

  Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Problem Çözme Teknikleri Eğitim Programı Başarı Belgesi”  verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy”  onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.   

KİMLER KATILABİLİR?

Her katılımcıya açık programdır.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

400₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top