Yöneticiler ve iletişim Eğitim PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI.

“Yöneticiler ve Etkili İletişim Eğitim  Programı’’ Yöneticilere iletişim becerilerini geliştirmek için gerekli bilgi, beceri  ve tutumları kazandırmaktır

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“Swiss Academy” tarafından düzenlenen eğitim programında, uluslararası eğitim kurumlarınca kabul gören en yüksek eğitim standartları temel alınmıştır.

 “Yöneticiler ve Etkili İletişim Eğitim  Programı’’  ile yöneticilerin iletişim konusunda yetkin olmalarını destekler.

Katılımcıların kazanımları:

 • İletişim tekniklerini öğrenmek.
 • Beden dilini kullanmayı öğrenmek.
 • İletişimin öğelerini öğrenmek .
 • Yönetici olarak daha iyi bir iletişimci olmak .
 • Kişilerarası ilişkilerde daha iyi bir iletişimci olmak.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 1  gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Bu programda, konusunun profesyonelleri yer almaktadır.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Slayt sunumları
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

 EĞİTİM DOKÜMANLARI

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir.  Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ

 Eğitim süresince katılımcıların uygulamaları değerlendirilir, geri bildirim yapılır.

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

VERİLECEK BELGE

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Yöneticiler ve Etkili İletişim Eğitim  Programı’’ başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge “Swiss Academy” onaylıdır. Başarılı katılımcıların isimleri site sayfasında paylaşılır.   

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa, yönetici olarak çalışma ve yönetici adayı olma şartı aranmaktadır.

KONTENJAN

20 kişi ile sınırlıdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

500₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top