SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İLETİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı ve Hedefleri

PROGRAMIN AMACI

Katılımcıların kendini ve iletişim arkadaşını tanımalarını ve iletişim arkadaşının ruh halini yorumlayarak ikili ilişkilerde pro-aktif davranma becerisi kazanmalarını sağlamak.

Katılımcılara, profesyonel yaşamda beden dilini etkili kullanma ve kişilerarası ilişkilerde, grup ilişkilerinde kontrollü davranmayı sağlayan etkili iletişim tekniklerini öğretmek.

Kurumsal kültürün vazgeçilmesi olan ortak dil ve biz bilincinin geliştirilmesi konusun da farkındalık yaratmak.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

“İnsan Tanıma Ve Etkili İletişim Eğitim Programı ”  katılımcılara kişilerarası iletişimde beceri kazandırır.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcıların kazanımları:

 • Katılımcılar her insanın sahip olduğu yüz çizgilerinin aslında kişilik özelliklerini de yansıttığının farkına varacaklar.
 • Yüz okumanın ikili ilişkilerdeki önemini kavrayacaklar.
 • Ruh ahalinin mimiklere ve davranışlara yansımanı görecekler.
 • Ruh hali beden dili ilişkisinin iletişimdeki önemini kavrayacaklar.
 • Bedenin dili sinyalleri hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Jestler ve mimiklerin verdiği sinyaller hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Duruşların verdiği sinyaller hakkında fikir sahibi olacaklar.
 • Gözler ve bakışların iletişimdeki önemini kavrayacaklar.
 • Ses tonunum iletişimdeki etkisini öğrenecekler.
 • Kıyafetlerin ve dış görünüşün önemini kavrayacaklar.
 • Beden dilinde mesafelerin, tokalaşmaların ve oturma şekillerinin erdiği mesajların farkına varacaklar.
 • Beden dili sinyallerinin ikili ilişkileri yönetmek için ne kadar önemli olduğunun farkına varacaklar.
 • Günümüzde yazılı, sözlü, sözsüz ve elektronik iletişimin bütünselliğini ve incelikleri h ında fikir sahibi olacaklar.
 • İçinde yaşadığınız kültürel farklılklarının iletişimdeki önemini kavrar.
 • İletişimde bilginin önemini kavrarlar.
 • Profesyonel yaşamda ilk karşılaşmaların önemini kavrar
 • İmaj ve görgü ilişkisini fark eder.
 • Profesyonel imajın iletişimdeki önemini öğrenirler.
 • Kırmızı çizgilerkonusunda fikir sahibi olurlar
 • Otokontrol için tenik öğrenirler.
 • Sabır be konsantrasyon konularında teknik öğrenirler.
 • Sonuç odaklılık ve iletişim ilşkisin kavrarlar.
 • Pozitif düşünmenin iletişime katkısını fark ederler.
 • Öz güvenli duruşun ilk izlenim ve iletişimdeki önemini öğrenirler.
 • Hayır demenin, soğukkanlı olmanın, insiyatif kullanmanın, stresi yönetmenin, öfkeyi kontrol altında tutmanın ikili ilişkilerde başarılı olmadaki önemini kavrarlar.
 • Zor insanlarla başa çıkmayı öğrenirler.
 • İletişimde kazanan olmanın yollarını öğrenirler.
 • Hizmet sunumunda ilk izlenimin önemini kavrarlar
 • Güleryüz ve DDK (dinle, düşün, konuş) öneminin farkına varırlar.
 • Telefonda iletişim sürecinin nasıl işlediğini öğrenirler.
 • Görgü ve kurumsal görgü kurallarının farkına varırlar.
 • Nezaket (teşekkür ederim, rica ederim, vb.) kurallarının iletişime etkisini fark ederler.
 • Kurum içi ilişkilerde tutum ve davranışların ikili ilişkilere olan etkisini fark ederler.
 • Teknolojik görgü konusnda fikir sahibi olurlar.
 • Toplantı, seminer adabı hakkında fikir sahibi olurlar.
 • Kurumsal “ekoist “ davranış nedir öğrenirler.
 • Biz bilinci konusunda farkındalık kazanırlar.

EĞİTİM SÜRESİ

Programın toplam süresi 2 gün olup teori ve uygulamalardan oluşur.

EĞİTİMCİLER

Marziye İlhan RN. BA. MBA.

Riccon İlhan Doğan, Beden Dili İletişim Uzmanı

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 • Konuların sözlü anlatımı
 • Rol playing
 • Soru – cevap
 • Grup çalışmaları
 • Örnek vaka çalışmaları
 • Tekniklerin birlikte uygulanması
 • Katılımcıların uygulama yaparken gözlemci tarafından değerlendirilmesi

EĞİTİM DOKÜMANLARI

 • Eğitim dokümanları, en güncel bilgileri ve uygulamaları içerir. Tüm eğitim dokümanları eğitim başladığı gün katılımcılara verilir.

VERİLECEK BELGE

 • Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “İnsan Tanıma Ve Etkili İletişim Eğitim Programı”   başarı belgesi verilir. Eğitmenin imzasının yer aldığı belge belge  Swiss Academy –SWİSS onaylıdır.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Her katılımcıya açık bir programdır.

kontenjan

20 kişi ile sınırlıdır

katılım bedeli

400₺

Eğitim Talep Formu

Bireysel isteklerde Fiyatlar Sabittir Eğitim Talebi İçin Lütfen Formu Doldurunuz. Grup Eğitimlerinde Kişi Sayısına Göre Fiyat Değişkenlik Gösterebilir.

Scroll to Top